Thông Báo : Khai mở máy chủ Phật Sơn chính thức vào 19h00 ngày 23/05/2019. Máy chủ phiên bản Công Thành Chiến hoàn toàn miễn phí giờ chơi!