Đại Hội Liên Đấu

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: 19h hằng ngày
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên, phí báo danh 1 vạn lượng
  • NPC tham gia: Võ Lâm Truyền Nhân và Sứ Giả Liên Đấu tại các thành thị.

Hướng dẫn tham gia

Các đấu thủ tham gia sẽ thi đấu loại trực tiếp. Tối đa có 64 đấu thủ chia làm 32 cặp đấu. Mỗi trận đấu kéo dài 7 phút. Đấu thủ chiến thắng sẽ tiếp tục bước vào vòng trong tiếp tục thi đấu theo cặp. Thời gian nghỉ giữa trận là 3 phút.
Cứ thế người đứng vững cuối cùng trên lôi đài sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Phần thưởng dành cho các đấu thủ tham gia sẽ vô cùng bất ngờ tùy vào thành tích!
Bản đồ thi đấu

Phần thưởng chiến thắng

  • Vượt qua người chơi khác để vào vòng trong người chiến thắng sẽ được phần thưởng kinh nghiệm và điểm Vinh Dự.
  • Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được điểm Vinh Dự nhiều hơn.