Thiên Bảo Khố

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 90 trở lên
  • NPC tham gia: Thiên Bảo Khố - Tương Dương (196/200)

Hướng dẫn tham gia

  • Đến tìm NPC Thiên Bảo Khố - Tương Dương (196/200) vào phó bản Thiên Bảo Khố, khi vào được bên trong bạn sẽ ở khu vực tập hợp, bạn cần tổ đội nhiều người chơi sẽ làm nhanh và hiệu quả hơn.
  • Nếu là cá nhân: nhận được một dãy số gồm 6 chữ số ví dụ: 1-3-5-7-9-11. 
  • Nếu là tổ đội: Chỉ đội trưởng mới có thể nhận nhiệm vụ. Sau khi đội trưởng nhận nhiệm vụ thì từng thành viên trong tổ đội sẽ nhận được một dãy số gồm 6 chữ số kết hợp có dạng 1-3-5-7-9-11.
  • Để hoàn thành nhiệm vụ bạn phải mở rương theo thứ tự đã được giao lúc bang đầu, sau khi tiêu diệt boss xong toàn bộ thành viên phải đến mở rương thì mới được tính. Cá nhân mở rương không đúng thứ tự và hệ thống sẽ thông báo nhiệm vụ thất bại, đồng thời cá nhân mở sai sẽ bị tống ra khỏi bản đồ. 

Phần thưởng Thiên Bảo Khố

  • Sau khi mở rương bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên phần thưởng kinh nghiệm
  • Hoàn tất nhiệm vụ về trả cho NPC Tiêu Trấn sẽ nhận thêm được Hành Hiệp Lệnh

Một số lưu ý khi tham gia

  • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia 2 lần trong ngày.
  • Trong Thiên Bảo Khố, việc tổ tội chỉ mang tính chất cùng nhau hợp sức tiêu diệt boss nhưng mỗi cá nhân đều phải mở rương.